Renovační nátěry střech Polička

Provádíme celkovou renovaci plechové střešní krytiny. Náš postup má tři hlavní fáze:

1. Umytí a mechanické čištění:

Nejprve krytinu za pomocí škrabek a ocelových kartáčů mechanicky očistíme. Poté umyjeme vodní tlakovou tryskou a připravíme tak pro další fázi postupu.

Čištění vodní tlakovou triskou
2. Ošetření rizikových míst:

Po celkovém vyhodnocení stavu střešní krytiny provedem ošetření rizikových míst. Ošetření provádíme nátěrem penetračního „můstku“.

Ošetření penetračním nátěrem na riziková místa
3. Kompletní nátěr krytiny:

Již máme ideálně připravenou krytinu pro nanesení nátěru. Nátěry nanášíme obvykle ve dvou vrstvách. Nátěru plochy předchází nátěr falců, ohybů a klempířských prvků.

Nátěr falců a ohybů
Druhý, finální nátěr